DETAILS

Công Ty TNHH USG Borals Việt Nam

Tòa nhà Harbour View, lầu 18, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

usgbroal.com

  • Máy tính xách tay
  •  Bảo hiểm theo quy định
  •  Du Lịch
  •  Phụ cấp
  •  Thưởng
  •  Chăm sóc sức khỏe
  •  Đào tạo
  •  Tăng lương
  •  Công tác phí