DETAILS

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

https://www.bidv.com.vn/