DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

https://www.miza.vn/