DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH GLOBAL

Phòng 301, Tầng 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

https://minhglobal.com/