DETAILS

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC

Lô C15a, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Bùi thị Xuân, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

http://www.cpow.com.vn/