DETAILS

CÔNG TY TNHH UHM VIỆT NAM

Lô 2, đường TS 16, Khu CN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

http://www.uhmvn.com/