DETAILS

CÔNG TY TNHH VINATIC HẢI PHÒNG

Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

https://www.vinatic.com.vn/