DETAILS

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

http://www.japfavietnam.com/