DETAILS

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

http://www.donagamex.com.vn/

- Tuân thủ các quy định của Luật lao động, Luật BHXH về chế độ, quyền lợi đối với người lao động.