DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT NHỰA

Tòa nhà Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

https://plaschem.vn/