DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS

Tầng 6, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

https://newtecons.vn/