DETAILS

PEPSICO FOODS VIETNAM COMPANY

Khu 01+16, Lầu 17, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.laysvietnam.com/