THÔNG TIN CHI TIẾT

Thiết Kế Đồ Họa

HỆ THỐNG GIÁO DỤC EDUFIT

Hạn nộp hồ sơ : 15/10/2021

Mức lương :

Kinh nghiệm :

Yêu cầu bằng cấp : Đại học

Số lượng cần tuyển : 1

Ngành nghê :

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Chức vụ : Nhân viên

Hình thức làm việc : Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính :

Yêu cầu độ tuổi : tuổi

Thông tin tuyển dụng Thiết Kế Đồ Họa - Tr

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trường PTLC Dewey school có nhu cầu tuyển dụng vị trí Giáo viên thiết kế đồ họa cho học sinh từ lớp 1- lớp 10 (dạy bằng tiếng Anh)
Giảng dạy và đánh giá
A. Lập kế hoạch bài học phù hợp với năng lực tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trọng tâm chương học và đề cương nội dung chương học (kế hoạch chương học)/ Planning lessons in line with the competencies, unit criteria and unit content outlines (unit plans);
B. Cung cấp các kế hoạch bài học dựa trên các hướng dẫn của chương học và thời khóa biểu;/ Delivering planned lessons based on unit guidelines and schedule to students according to the schedule;
C. Đảm bảo tất cả học sinh đạt tiêu chuẩn cao phù hợp trong tất cả các lĩnh vực học tập/ Holding all students to appropriately high standards in all areas of study;
D. Duy trì mối quan hệ bền chặt với học sinh dưới sự tương tác tích cực và hỗ trợ lẫn nhau /Maintaining a robust rapport with students that is characterized by positive interaction and mutual support;
E. Tạo ra và duy trì các quy tắc lớp học phù hợp và kiểm soát môi trường lớp học/ Creating and maintaining appropriate class rules and control over the classroom environment;
F. Truyền cảm hứng cho học sinh bằng cả sự đam mê và kiến thức/ Inspiring students with both passion and knowledge;
G. Làm việc với học sinh để tạo ra các tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh, gốm sứ, hội họa, vẽ../ Working with students to produce sculpting, photography, ceramics, painting, drawing…
H. Quản lý và thực hiện các sự kiện ghi hình trực tiếp của học sinh khi có thể/ Managing and implementing student live recording events as and when applicable;
I. Khi phù hợp, làm việc để phát triển các kỹ năng của các bộ môn khác cho học sinh thông qua việc hợp tác qua các dự án nghệ thuật thị giác khác/ Where appropriate, working to develop students’ other subject skills through collaboration across visual arts subjects;
J. Thiết kế và thực hiện các bài đánh giá đáp ứng các hướng dẫn đánh giá chương học và giải quyết đúng các tiêu chí cụ thể của cấp lớp, theo sát và đánh giá sự tiến bộ của học sinh về kiến thức và kỹ năng/ Designing and implementing assessments that meet the unit assessment guidelines and properly address grade-specific criteria, following and evaluating student progress in terms of knowledge and skills;
K. Dạy nhân cách cho học sinh phù hợp với giá trị của Dewey/ Training student personalities in line with The Dewey Schools ethos;
L. Truyền đạt nội dung các bài học phù hợp với lứa tuổi của học sinh trong danh sách các lĩnh vực sau đây/ Delivering content of lessons suitable for student age level in the following (non-exhaustive) list of areas:
- Thiết kế đồ họa/Graphic Design
- Thiết kế kỹ thuật số/Digital Design
- Nhiếp ảnh/ Photography
- Dựng đoạn phim ngắn/ Buiding a Demo Reel
- In ấn/Printing
- Đánh giá nghệ thuật và phê bình nghệ thuật/ Art appreciation and art critique
- Nghệ thuật truyền thông hỗn hợp/ Mixed media arts
- Sổ ký họa/ Scrapbooks
- Tư duy thiết kế/ Design thinking
- Tổ chức sự kiện, sắp đặt, triển lãm/ Organizing events, installations and galleries-
Các mong đợi khác về chuyên môn
A. Điều chỉnh chương trình học cho học sinh phù hợp với bất kỳ thay đổi nào trong lịch trình hoặc kế hoạch học tập /Adjusting learning programs for students in accordance with any changes in schedule or learning plan;
B. Cung cấp thông tin cập nhật và phản ánh về giảng dạy, đào tạo và phát triển chuyên môn cho bộ phận học thuật, về cả chương trình giảng dạy và giáo viên;/ Providing updates and reflections on teaching, training and professional development to the academic department, on both the teaching program and the teachers;
C. Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho ERPC về chương trình giảng dạy (các vấn đề; đề xuất);/Providing constructive feedback to the executive team regarding curriculum (problems; suggestions);
D. Hỗ trợ các giáo viên khác trong khoa nếu được Hiệu trưởng phân công;/ Supporting other teachers in their academic departments if so assigned by the Head of School;
E. Tham gia các bài kiểm tra, thăm dò ý kiến và khảo sát khi nhà trường cho là cần thiết /Participation in tests, polls and surveys as and when the school deems necessary;
F. Tham gia các hoạt động ngoại khóa nếu được chỉ định/ Extracurricular activities where assigned;
G. Giúp phát triển và hoàn thiện môn học theo từng học kỳ và từng năm thông qua việc đóng góp vào hướng dẫn thực hiện giáo trình/ Help to develop and improve the subject on a semester-by-semester and year-by-year basis through contributing to a guide for the implementation of the syllabus;
H. Tham gia viết báo cáo kinh nghiệm để cung cấp cho hội đồng khoa học nhằm thúc đẩy sự thảo luận và học hỏi của giáo viên;/ Participate in writing experience statements to provide to the academic department in order to foster teacher discussion and learning;
I. Tham gia các nhóm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức học tập của giáo viên trong khoa và / hoặc trường (tối thiểu hai lần một tháng)/ Participate in focus groups to foster and improve academic knowledge of teachers in the department and/or school (minimum twice per month);
J. Tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tuần của tổ bộ môn ít nhất một lần mỗi tuần/ Fully participate in the weekly subject department meetings at a minimum of once per week;
K. Tuân thủ mọi yêu cầu về sách giáo khoa của nhà trường, kể cả sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam./ Comply with all textbook requirements of the school, including the Vietnamese Ministry of Education and Training books.
L. Chịu trách nhiệm về sự an toàn và bảo mật của các nguồn lực của bộ phận nghệ thuật thị giác/ Taking responsibility for the safety and security of visual arts department resources;
M. Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn liên tục/ Taking part in continuous-professional-development activities;
N. Tham gia các buổi họp theo lịch/ Attending meetings as per the schedule;
O. Hợp tác với Hiệu trưởng / tổ trưởng bộ môn để phát trienr kỹ năng nghề nghiệp cho các giáo viên/ Cooperating with the Head of School/Head of Department to foster professional skills for teachers;

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định
 
Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ đặc biệt của Công ty
 
Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn
YÊU CẦU KHÁC

1 Trình độ chuyên môn/Qualification - Bằng đại học về Nghệ thuật thị giác (chuyên ngành thiết kế đồ họa, thiết kế kỹ thuật số: thiết kế logo, chỉnh sửa ảnh, thiết kế web, thiết kế 3D, in 3D, in ấn…)/Undergraduate degree in Visual Arts (majoring in Graphic design, Digital design: logo design, photo editing, web design, 3D design, 3D printing, printing…)
- Đối với người nước ngoài: tối thiểu phải có bằng giáo dục (bằng Cử nhân hoặc PGCE / PgDip hoặc tương đương)./ For non-Vietnamese candidates: minimum of a degree in education (Bachelor’s degree or PGCE/PgDip or equivalent).
2 Trình độ ngoại ngữ /tin học/Foreign language/computer skills - Thông thạo hoặc tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Fluent or native proficiency in the English language.
- Tin học văn phòng thành thạo/ Good office computer skills
- Thành thạo các phần mềm thiết kế số Ai, Ps, Pr,…/ Good of digital design software: Ai, Ps, Pr,…
3 Kỹ năng/Skills - Kỹ năng lãnh đạo/ Leadership skills
- Kỹ năng tổ chức hiệu quả/ Effective organizing skill
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử và xây dựng các quan hệ/ Communication and relationship-building skills
- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề/ Situation-handling and problem- solving skills
- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phương pháp tiếp cận và phương tiện công nghệ nghệ thuật khác nhau/ Comfort using a wide variety of art media, technology and approaches.
- Khả năng tích hợp các khái niệm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật, lịch sử, phong cách và thẩm mỹ nghệ thuật với các chương học, khái niệm và chủ đề / Ability to integrate art concepts, artwork, art history, styles, and aesthetics with classroom units, concepts, and themes.
- Cam kết với tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Trường/ Commitment to the School's vision, mission and goals.
- Thể hiện sự cam kết về sự công bằng thông qua cách giảng dạy phù hợp với văn hóa qua việc thiết kế và giảng dạy và đặt kỳ vọng cao cho tất cả học sinh/ Demonstrates a commitment to equity through culturally relevant teaching practices through the design and implementation of instruction and high expectations for all students.
- Có kỹ năng cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao thông qua kiến thức về các thực hành giảng dạy cá nhân hóa và việc ra quyết định giảng dạy dựa trên cơ sở dữ liệu. /Provides high quality instruction through knowledge of differentiated instructional practices and data-driven instructional decision-making.
- Khả năng và kỹ năng cần thiết để cá nhân hóa dạy học. Có khả năng làm việc với các học sinh đa dạng, bao gồm năng khiếu, giáo dục đặc biệt được lồng ghép, học sinh học tiếng Anh và học sinh từ các nền tảng văn hóa và xã hội đa dạng./ Ability and skills necessary to individualize instruction. Commitment and ability to work with a full range of students including gifted, mainstreamed special education, English language learners, and students from diverse cultural and social backgrounds.
- Có khả năng phát triển kiến thức công nghệ cho học sinh/ Ability to develop students’ technology literacy.
- Có khả năng đáp ứng và duy trì kỳ vọng đúng giờ và sự tham gia vào các hoạt động/ Ability to meet and maintain punctuality and attendance expectations.
4 Phẩm chất/Personality - Ứng viên phải lấy học sinh làm trọng tâm, có cảm giác thành công sâu sắc từ những thành công của học sinh, sẵn sàng trao toàn quyền sở hữu tất cả các sản phẩm, màn trình diễn và kết quả đầu ra cho học sinh mà họ phụ trách./ The candidate shall be student-focussed, deriving a sense of profound success from the successes of students, and as such shall be willing to give full ownership of all products, performances and outputs to the students in their charge.
- Thể hiện các giá trị và đạo đức của trường Dewey/ They shall embody the values and ethos of The Dewey Schools.
- Không ngừng học tập để nâng cao kiến thức của bản thân, tham gia vào các khóa đào tạo khi có cơ hội/ Attends ongoing professional development activities, such as college course work, professional associations, workshops, and in-service opportunities
- Thể hiện niềm tin và thái độ tích cực vào khả năng của học sinh/ Exhibits a strong and positive attitude with the belief that each student can be taught and has the right and capacity to achieve personal academic excellence
5 Kinh nghiệm/Years of experience - Tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm giảng dạy tại một trường quốc tế hoặc trường song ngữ / A minimum of three (03) years of experience teaching in an international or bilingual school;
6 Các yêu cầu khác (nếu có)/Other requirements (if applicable) - Ưu tiên du học sinh/ tốt nghiệp các trường ĐH liên kết nước ngoài tại VN: RMIT, FPT,...

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Nghiên Cứu Viên, Kiểm Nghiệm Viên 2018

CTY TNHH - IRDOP

10-12 triệu
Hà Nội

Retail Sales Supervisor - HCM

Công Ty TNHH USG Borals Việt Nam

5-7 triệu
TP Hồ Chí Minh

[HN] 06 Fullstack Developer

FPT Software

7-10 triệu
Hà Nội

Marketing Manager

Language Link Vietnam 2020

Hà Nội