NOTIFICATION

Lưu ý: Phòng chống dịch nCOV: Hãy ở nhà/ Important news on new-corona virus: #stayathome

JOB OPPORTUNITY

Nhân Viên Kinh Doanh Kết Cấu Thép

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CPT VIỆT NAM

tr
Hà Nội

Chuyên Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN AMBER CAPITAL

tr
Hà Nội

Williamsoirl

tr
Hòa Bình

Chuyên Viên Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DEKKO

tr
Hà Nội

Kĩ Sư Bảo Trì Điện/cơ Khí

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

tr
Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Technical) Các Sản Phẩm, Giải Pháp Trên Nền Tảng Iot.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

tr
Hà Nội

Phó Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH SD Việt nam

tr
Hà Nội

Lập Trình Viên Mobile

TẬP ĐOÀN MK

tr
Hà Nội

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

tr
TP Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên .NET

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ NAM

tr
Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN KANETORA VIỆT NAM

tr
Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

tr
Hà Nội

KNOWLEDGE AND SKILLS NEEDED FOR WORK

EMPLOYER REPUTATION