NOTIFICATION

Lưu ý: Phòng chống dịch nCOV: Hãy ở nhà/ Important news on new-corona virus: #stayathome

JOB OPPORTUNITY

Trưởng Phòng Phát Triển TTTM

TẬP ĐOÀN APEC (APEC GROUP)

tr
Hà Nội

Trợ Lý Chủ Tịch Mảng Xây Dựng (Chỉ Tuyển Nữ)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO

tr
Hà Nội

Giám Đốc Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFECORE VIỆT NAM

tr
Hà Nội

Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

tr
TP Hồ Chí Minh

ASM Kênh GT

CÔNG TY CP BIBICA

tr
TP Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên C++

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DICOM

tr
Hà Nội

Chuyên Viên Cấp Cấp Quản Lý Sản Phẩm

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

tr
Hà Nội

Chuyên Viên Phân Phối Trái Phiếu

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

tr
Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG

tr
Hà Nội

Nhân Viên Pentest

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)

tr
Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM

tr
Hà Nội

Nhân Viên Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (MKVC)

tr
Hà Nội

KNOWLEDGE AND SKILLS NEEDED FOR WORK

EMPLOYER REPUTATION