NOTIFICATION

Lưu ý: Phòng chống dịch nCOV: Hãy ở nhà/ Important news on new-corona virus: #stayathome

JOB OPPORTUNITY

tr

Nhân viên kinh doanh

tr
Quảng Bình

Công chức Viên chức

tr
Đồng Nai

Sửa chữa

tr
Thái Bình

Sửa

tr
Thái Bình

tr

kutikovapi

tr
Phú Thọ

kutikovapi

tr
Cao Bằng

Trình Dược Viên ETC , OTC

CÔNG TY TNHH BEEKING

tr
Hà Nội

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Ứng Dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

tr
Hà Nội

Trưởng Phòng IT

CÔNG TY TNHH VAUDE VIỆT NAM

tr
Thanh Hóa

Kỹ Sư Chủ Chốt Công Nghệ (Senior Process Engineer)

CÔNG TY CỔ PHẦN ITECO

tr
TP Hồ Chí Minh

KNOWLEDGE AND SKILLS NEEDED FOR WORK

EMPLOYER REPUTATION