Xin chào: View Profiles | Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm cho sinh viên- Việc làm Trà Vinh- Trường Đại Học Trà Vinh

Thông tin cá nhân

2213 Lượt xem

Bạn phải đăng nhập mới có thể xem thông tin.


THÔNG BÁO MỚI

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM SINH VIÊN
Phòng A11.111, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0743 603688, 0743 855246-247; Fax: 0743 855217
E-mail:
tuvanvieclam@tvu.edu.vn - doanhnghieptuyendungtv@gmail.com