DETAILS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội

https://daihoc.fpt.edu.vn/